Sla de navigatielinks over Vervoerregio
Foto van Tessa, stagiair bij Bestuur van team Strategie, Bestuur en Communicatie.

“Het samenwerkingsverband van gemeentes is interessant en leuk om meer ervan te weten.”

Tessa Beerepoot, derdejaars Bestuurskunde, loopt stage bij de afdeling Bestuur van het team Strategie, Bestuur en Communicatie

Tessa Beerepoot studeert aan de HVA en loopt stage bij de afdeling Bestuur van het team Strategie, Bestuur en Communicatie.´Ik kende de Vervoerregio niet, maar toen ik het afgelopen najaar een stage zocht voor de tweede helft van het studiejaar, stond ze op de HvA-site met stagevacatures. Eigenlijk keek ik naar een stage bij de gemeente Amsterdam waar ik al eerder wat opdrachten voor had gedaan. Maar toen ik de stagevacature van de Vervoerregio zag, leek me dat meteen interessant. Ik ben gaan lezen over de organisatie, leerde dat het om een samenwerkingsverband van gemeenten gaat en dat er veel stakeholders zijn. Mijn voorganger Niels Nellestijn vertelde me ook dat het heel leuk was bij de Vervoerregio; hij was heel enthousiast.

Drukke dagen

Voor mijn stage doe ik taken voor de organisatie en ook een individuele opdracht, die ik samen met teammanager SBC Britta Burger en mijn stagebeleider Susanne Fels heb bedacht. Ik heb een drukke dag vandaag. We hadden net, zoals iedere maandag Management Overleg en straks is er de stafvergadering van Marja Ruigrok, lid van het dagelijks bestuur, die ik bijwoon. Ik vind het heel leuk om bij de vergaderingen te zijn: zo leer ik de organisatie en de structuren kennen. Mijn werk is ook om deze vergaderingen voor te bereiden: ik stel de agenda op, nodig de insprekers uit en maak de besluitenlijsten. Dat kost best veel tijd!

Meedenken

Binnen de Vervoerregio zijn er nu ook brainstormsessies over verbeteringen van besluitvormingsprocessen. Daar denk ik over mee. De laatste keer ging het over verschillende formats die medewerkers kunnen invullen. We proberen het makkelijker te maken voor de projectmedewerker en er ook voor te zorgen dat de informatie zo duidelijk mogelijk bij de portefeuillehouder komt.

Heel erg naar mijn zin

Ik heb het heel erg naar mijn zin! Ook doordat het druk is, vliegen de dagen voorbij. Ik verveel me zeker niet. Het leukste aan mijn stage vind ik dat ik aan de ene kant politieke discussies kan meeluisteren en dat ik aan de ambtelijke kant zie hoe hard er gewerkt wordt om projecten te laten slagen. Ik zou deze stage zeker aanraden aan studiegenoten: het samenwerkingsverband van gemeentes is interessant en het is leuk daar meer van te weten. Het zou ook leuk zijn als er meer leeftijdsgenoten stage lopen bij de Vervoerregio. Bij Rijkswaterstaat hebben ze bijvoorbeeld een poule van 20 stagiairs. Het lijkt me gezellig als dat bij de Vervoerregio ook zo zou zijn.

Informeel, gezellig en verbonden

De sfeer bij de Vervoerregio is informeel en gezellig. Vanaf het eerste moment zag ik de verbondenheid van de medewerkers. Ook zie ik dat er veel gedaan wordt om de communicatie in coronatijd tussen medewerkers goed te houden. Het is wel jammer dat mijn stage in coronatijd valt en dat al het contact via mail en telefoon gaat en dat je mensen niet in het echt kunt zien. Maar juist door het vergaderen heb ik toch wel echt het idee dat je samenwerkt.

Eigen onderzoek

Ik kijk er ook erg naar uit mijn eigen onderzoek te doen. Ik ben daar nu een plan van aanpak voor aan het schrijven. Ik ga een kort onderzoek doen naar hoe het aanstellingsproces van de 51 regioraadsleden tot stand komt. Zij zijn afkomstig uit de 15 verschillende gemeentes in de regio – en naast hun functie als gemeenteraadslid dus ook actief als regioraadslid van de Vervoerregio. Ik ga met ongeveer tien regioraadsleden in gesprek: Wat was hun motivatie om regioraadslid te worden? Hoe is hun aanstelling tot stand gekomen? Was er veel animo? Ik interview hen, noteer hun ervaringen en ga die uitwerken en maak daar een factsheet van. Ook zal ik bekijken of het huidige proces volstaat of dat er iets verbeterd moet worden. Daarover geef ik dan een advies.

Projectmanager

Na deze stage moet ik nog een afstudeerstage doen waarbij ik alleen maar onderzoek zal doen. Daarna wil ik nog wel een master doen; ik denk momenteel aan politicologie. Uiteindelijk zie ik mezelf wel projectmanager worden. Het lijkt me leuk heel erg met de inhoud van beleid bezig te zijn: iets op het gebied van Ruimtelijke Ordening. Maar het kan ook nog iets heel anders worden!´