Sla de navigatielinks over Vervoerregio
Afbeelding

Verklaring Digitale toegankelijkheid

Status C: eerste maatregelen genomen

De Vervoerregio Amsterdam voldoet nog niet aan alle eisen uit de toegankelijkheidsstandaard EN 301 549. Wel zijn de eerste maatregelen genomen om hier aan te gaan voldoen. De Vervoerregio Amsterdam heeft nog geen informatie beschikbaar die een beeld geeft van de toegankelijkheid van de websites van de Vervoerregio.

Wel is een toegankelijkheidsonderzoek gepland, dat binnen zes maanden na de publicatie van deze verklaring zal worden uitgevoerd. Na het onderzoek zullen verdere stappen ondernomen worden om de websites verder digitaal toegankelijk te maken en onze processen hierin te verbeteren.

Pdf-documenten

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf-documenten. Wij voldoen op dit moment niet volledig aan de eisen. De komende jaren vervangen we de pdf’s voor toegankelijke bestanden.

Vragen en opmerkingen

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via info@vervoerregio.nl.

Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
Binnen 3 weken ontvangt u een reactie op uw vraag of opmerking.

Als u niet tevreden bent

Bent u niet tevreden met de manier waarop u bent behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator van de Vervoerregio Amsterdam.