Sla de navigatielinks over Vervoerregio
Afbeelding

Over de organisatie

Samenwerken aan een bereikbare Amsterdamse regio

Wij zijn een samenwerkingsverband van 14 gemeenten. Het verbinden van verschillende partijen en belangen is onze kracht. We werken aan de meest innovatieve en uitdagende projecten op het gebied van mobiliteit. Werken bij de Vervoerregio betekent hét verschil kunnen maken bij een expertorganisatie voor mobiliteits- en bereikbaarheidsopgaven. Bij alles dat we doen, leveren wij een essentiële bijdrage en geven we richting aan het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio Amsterdam. Wil jij dat ook? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De Vervoerregio zet zich in voor een optimale bereikbaarheid van de Amsterdamse regio. Als regisseur van het regionale verkeer en vervoer dragen we bij aan goede verbindingen tussen bestemmingen, zodat mensen zich per openbaar vervoer, fiets of auto snel, veilig en comfortabel kunnen verplaatsen. Om dit te bereiken bundelen we met veertien gemeenten onze kennis én onze bestuurlijke kracht.

Organisatie

De Vervoerregio verbindt en vertegenwoordigt Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad. Onze belangrijkste doelstelling is om deze gemeentes bereikbaar te houden en de mobiliteit te verbeteren. Dit bereiken we in de vorm van projecten, maar zeker ook in de vorm van beleid. Om op een goede manier te overleggen en besluiten te nemen zijn er diverse (bestuurs)vormen van overleg waar wij als Vervoerregio aan deelnemen of initiator van zijn. Denk hierbij aan de Regioraad, het dagelijks bestuur, portefeuillehoudersoverleggen en commissies.

Projecten

Projecten waar wij als Vervoerregio aan meewerk(t)en zijn bijvoorbeeld de bouw van de Noord/Zuidlijn, de aanleg van de Melkwegbrug in Purmerend en de komst van compleet nieuw tram- en metromaterieel. Steeds vaker treden we ook op als opdrachtgever, bijvoorbeeld als een project in diverse gemeentes wordt uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is de bouw van de nieuwe Uithoornlijn. Daarnaast werken we aan de komst van hoogwaardige, snelle fietsroutes, waarmee we het fietsgebruik stimuleren. Uiteraard houden we ons ook bezig met toekomstige ontwikkelingen als MaaS, Smart Mobility en bijvoorbeeld het OV in 2050: zonder visie maak je geen passend en toekomstbestendig beleid.

Missie & visie

Het is onze missie om als regisseur bij te dragen aan goede verbindingen, zodat mensen zich per openbaar vervoer, fiets of auto snel, veilig en comfortabel kunnen verplaatsen. Om deze doelstelling te bereiken zoeken we constant de samenwerking met andere overheden, onderwijs- en kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Daarbij moeten we rekening houden met de groei van het aantal inwoners en arbeidsplaatsen in Amsterdam en de regio. Ons beleid moet op nieuwe ontwikkelingen inspelen door middel van effectieve oplossingen van de mobiliteitsopgaven. We richten ons hierbij op meer mogelijkheden voor fiets- en OV-gebruik, het verbeteren van het vervoer over de weg, Smart Mobility en het stimuleren van emissievrij vervoer. En – omdat we ambitie niet uit de weg gaan – het is ons streven om de best bereikbare stedelijke regio van Nederland te worden.

Beleid en wettelijke verplichtingen

De Vervoerregio treedt namens de gemeenten actief op om besluitvorming voor te bereiden, regionaal beleid op stellen, concrete projecten te initiëren én samenwerking tussen betrokken partijen tot stand te brengen. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn: vernieuwing, onderhoud van railinfrastructuur en het optimaliseren van de veiligheid. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor het verlenen van de OV-concessies in Amsterdam, Amstelland-Meerlanden, Waterland en de Zaanstreek: wij maken de afweging welke maatschappij hier het OV aanbiedt.